Monday

Ikan hiasan @ ornamental fish (faktor yang perlu di kenalpasti sebelum memulakan projek ternakan)

Sebelum berhasrat memulakan projek akuakultur ikan air tawar (ikan hiasan) sebaiknya beberapa faktor penting perlu dikenalpasti bagi melancarkan proses ternakan dan pengurusan pada masa depan. Antara faktor tesebut termasuk penyediaan tangki, pemeriksaan mutu air, kawalan penyakit serta cara penuaian hasil. Kaedah-kaedah terkini yang lebih cepat dan mudah perlu dipelajari bagi meringankan beban pengusaha baru serta mengurangkan jurang persaingan dengan pengusaha yang telah lama bertapak dalam bidang ini. Para pengusaha ikan ternakan air tawar termasuklah ikan hiasan perlu melakukan seberapa banyak kajian dan lawatan ke tempat-tempat ternakan yang telah berjaya bagi mendapatkan jaminan supaya usaha yang bakal dilakukan tidak menemui jalan buntu. Perkara penting yang mesti diutamakan adalah mengenai pengurusan kewangan serta merekod perkara yang dilakukan terhadap ternakan (ikan hiasan) bagi perancangan masa hadapan yang lebih cekap dan bersistematik.

No comments:

ikan hiasan / ornamental fish