Monday

Ikan hiasan @ ornamental fish (kaedah ternakan pilihan kepada pengusaha baru)

Setiap pengusaha seharusnya mempunyai pengetahuan dan kemahiran baik dari segi teori mahu pun amali. Persiapan yang perlu dilakukan meliputi kesesuaian kaedah yang mampu diuruskan oleh para pengusaha ikan air tawar terutama ikan hiasan. Walaubagaimanapun penerangan ini sekadar cadangan kepada pengusaha baru sebaliknya anda disarankan melakukan kajian terperinci sebagai persedian menghadapi keadaan yang sebenar. Anda perlu mendapatkan khidmat nasihat daripada golongan-golongan tertentu yang mahir dalam bidang ini. Kaedah ternakan yang berskala kecil yang popular dan banyak diusahakan di Malaysia ialah ternakan dalam kolam, ternakan dalam sangkar dan ternakan dalam tangki. Kaedah-kaedah ternakan ikan air tawar (ikan hiasan) ini sesuai bagi pengusaha baru kerana modalnya yang memadai bagi sesuatu projek ternakan ikan (ikan hiasan). Kesesuian tapak serta cara ternakan yang betul menjadi punca keberkesanan hasil yang bakal diperoleh. Pengusaha perlu bijak mempelajari cara dan teknik terkini pembenihan baka ikan terutama ikan hiasan seperti pemilihan baka, pengasuhan, pemberian makanan, kematangan induk dan pembiakan secara terkawal.

No comments:

ikan hiasan / ornamental fish