Wednesday

Belajar sifir dua matematik
01 x 2 =2 satu darab dua sama dengan dua
02 x 2 =4 dua darab dua sama dengan empat
03 x 2 =6 tiga darab dua sama dengan enam
04 x 2 =8 empat darab dua sama dengan lapan
05 x 2 =10 lima darab dua sama dengan sepuluh
06 x 2 =12 enam darab dua sama dengan dua belas
07 x 2 =14 tujuh darab dua sama dengan emapt belas
08 x 2 =16 lapan darab dua sama dengan enam belas
09 x 2 =18 sembilan darab dua sama dengan lapan belas
10 x 2 =20 sepuluh darab dua sama dengan dua puluh
11 x 2 =22 sebelas darab dua sama dengan dua puluh dua
12 x 2 =24 dua belas darab dua sama dengan dua puluh empat

No comments:

ikan hiasan / ornamental fish